Sardis Awards

inovasyon
finans ve finans teknolojilerinin yenilikçi kullanımı


yaratıcılık

pozitif sosyal etki