Sardis Awards

Katılım Kuralları

01.   ÖDÜLÜN AMACI

Finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başarısını kutlamak; bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar, finans kuruluşlarıyla ortak proje geliştiren şirketler,  finansal olmayan kuruluşların inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans departmanları ve finansal kuruluşlara hizmet veren ajanslar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenmektedir.


02.   KİMLER KATILABİLİR?

·       Bankalar

·       Sigorta Şirketleri

·       Ödeme Kuruluşları

·       Bireysel Emeklilik Şirketleri

·       Varlık Yönetimi Şirketleri

·       Sermaye Piyasası Kuruluşları

·       Finansal Kiralama Şirketleri

·       Finansal Teknoloji Şirketleri

·       Diğer Finansal Kuruluşlar (Factoring, Leasing şirketleri)

·       Diğer Kuruluşlar (Finans kuruluşları ile işbirliği yapan, ortak proje yürüten diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon gibi- tüm şirketler ve finansal olmayan kuruluşların inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans departmanları.)

·       Ajanslar (Reklam, prodüksiyon, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satınalma, halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı, tasarım, teknoloji, dijital, mobil, sosyal medya pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren tüm ajanslar)


03.   JÜRİ

Sardis jürisi aşağıdaki paydaşlardan oluşmaktadır.

·       Finans sektöründe etki bırakan üst düzey yöneticiler

·       Finans sektörü ile ilişkili teknoloji yazarları

·       Akademisyenler

·       Araştırmacılar

·       Finans sektöründe etki yaratmış girişimciler

·       İlgili disiplinlerden yaratıcı temsilciler


04.   DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler değerlendirirken jüri tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Kriterler için aşağıdaki oranlar geçerli olacaktır;

Strateji %30

Başvuruya konu olan projenin arkasındaki stratejik düşüncenin, geliştirilen çözüm fikrinin ve çizilen yol haritasının; projenin çıkış noktasındaki ihtiyaçlar ve belirlenmiş iş hedefleri ışığında değerlendirmesini içerir.

Uygulama %30

Belirlenen stratejinin nasıl hayata geçirildiğinin değerlendirilmesini içerir.

Başarı %40

Projenin elde ettiği sonuçların, hedeflenen başarıya denk düşüp düşmediğinin, sektöre örnek olup olamayacağının değerlendirilmesini içerir.


05.   DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Jüri, başvuruları 2 aşamalı oylama sistemi ile değerlendirecektir:

1.       Aşama: Online Ön Jüri Değerlendirmesi

Yarışmaya katılmış tüm projeler jüri tarafından ön elemeye tabi tutulur. 8 gün boyunca jüri, yarışmaya katılmış tüm projeleri dijital ortamda değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar. Bu puanlamadan 6.5 ve üzerinde puan alan projelerle kısa liste oluşur.

Online ön jüri değerlendirmesi aşamasında blokaj sistemi uygulanacaktır. Proje başvurusu yapan şirketlerde görev alan jüri üyeleri; online oylamada, hem kendi şirketinin hem de aynı kategoride yarışan rakiplerinin projelerine oy veremeyecektir. 

Not: Ön değerlendirmenin yapılıp yapılmaması belirlenen jüri ve Kapital Medya’nın inisiyatifindedir.

2.       Aşama: Jüri Değerlendirme Toplantısı

Daha sonra jüri üyeleri kısa listeye kalan projeleri değerlendirmek adına toplanır. Jüri kısa listeye kalan projelere, değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak 10 üzerinden puan verecektir.  Jüri toplantısı esnasında her kriter ayrı ayrı puanlanmayacaktır. Ancak jüri üyelerinin bu kriter ve katsayıları göz önünde bulundurarak bir kanaate varması beklenir.

Her kategori özelinde en yüksek puan alan finalistler, puan sıralamasını dikkate alarak kategori birincisi ve ikincisi belirlenecektir. 7.0 ve üzeri puanı alan işler ödül için yarışabilir. Jüri başkanı ve jüri üyeleri kazanan projeleri belirlemek için puan sınırını değiştirme yetkisine sahiptir. Oylama açık ve elektronik oylama usulüyle yapılacaktır.

Jüri değerlendirme toplantısı aşamasında da blokaj sistemi uygulanacaktır. Proje başvurusu yapan şirketlerde görev alan jüri üyeleri; online oylamada, hem kendi şirketinin projelerine oy veremeyecektir. Ancak bu üyeler, ön elemenin aksine kendi projesinin yarıştığı kategorideki diğer işlere puan verebilecekler.

Not: Yarışma jürisi; kısa listeye kalan ancak yeteri kadar puan alamayan projeleri, başvurulan kategori özelinde ödüle layık görmeme yetkisine sahiptir.


06.   ÖDÜLLER

Gümüş Sardis Ödülü: Online ön jüri değerlendirmesi sonucu yarıştığı kategoride kısa listeye kalan ve jüriden 10 üzerinden en az 7,0 ve üzerinde puan alan projelerin sahibi katılımcılar “Gümüş Sardis” ödülü kazanmaya aday olurlar. Jüri tarafından belirlenen kategori birincisinin ardından en yüksek puanı alan 2. proje, “Gümüş Sardis”e layık görülür. Her 7,0 ve üzeri puan alan proje Gümüş Sardis Ödülü almaz, her kategori başına en fazla 1 adet Gümüş Sardis verilir.

Altın Sardis Ödülü: Online ön jüri değerlendirmesi sonucu yarıştığı kategoride kısa listeye kalan ve jüriden 10 üzerinden en az 7,0 ve üzerinde puan alan projelerin sahibi katılımcılar “Altın Sardis” ödülü kazanmaya aday olurlar. Jüri tarafından belirlenen en yüksek puanı alan 1. proje, yarıştığı kategoride “Altın Sardis”e layık görülür. Yarışma jürisi –eğer yeterli puanı almaz ise- herhangi bir kategoride birincilik ödülüne layık proje bulmama yetkisine sahiptir. Jüri her kategoride, en fazla 1 Altın Sardis Ödülü verebilir. Her 7,0 ve üzeri puan alan proje Altın Sardis Ödülü almaz.

Sardis Büyük Ödülü: Yarışmada tüm bölümlerin kendi kategorilerinin birincileri arasından bir çalışma, jüri tarafından yılın en iyisi olarak belirlenir ve Büyük Ödül’ü almaya hak kazanır. Büyük Ödül kazanmayı hak eden proje finans sektörüne örnek teşkil edebilecek nitelikte olmalıdır. Büyük Ödül’ün verildiği proje sahibi katılımcı şirket büyük ödül heykelciği ile ödüllendirilir. Her sene Büyük Ödül çıkmayabilir, Büyük Ödül’ü belirleme kararı jürinin kendi tasarrufundadır.

Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu Ödülü: Bu ödül, “İnovasyon” kırılımının altında yer alan bölümlerin kategorilerine başvuran finansal kuruluşların aldıkları puanların değerlendirmesi ile belirlenir. En çok puanı toplayan finansal kuruluş, “Yılın En İnovatif Finansal Kuruluşu” olarak takdim edilir.

Yılın En Yaratıcı Finansal Kuruluşu Ödülü: Bu ödül, “Yaratıcılık” kırılımının altında yer alan bölümlerin kategorilerine başvuran finansal kuruluşların aldıkları puanların değerlendirmesi ile belirlenir. En çok puanı toplayan finansal kuruluş, “Yılın En Yaratıcı Finansal Kuruluşu” olarak takdim edilir.

Yılın En Sorumlu Finans Kuruluşu Ödülü: Bu ödül, “Pozitif Sosyal Etki” kırılımının altında yer alan bölümlerin kategorilerine başvuran finansal kuruluşların aldıkları puanların değerlendirmesi ile belirlenir. En çok puanı toplayan finansal kuruluş, “Yılın En Sorumlu Finans Kuruluşu” olarak takdim edilir.

“Yılın Şirketleri” hesaplamasında kullanılan puanlar şöyledir:

Sardis Büyük Ödülü: 10 Puan

Altın Sardis Ödülü: 5 puan

Gümüş Sardis Ödülü: 3 puan

Kısa Liste: 1 puan

Eğer bir çalışma birden fazla kategoriye katılmış ve kısa listeye girmiş veya birden fazla ödül kazanmışsa sadece hak ettiği en yüksek puan değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir çalışma bir kategoride Gümüş Sardis ödülü, başka bir kategoride Altın Sardis kazanmışsa bu çalışmanın sahibi şirkete sadece kategori birinciliği puanı(3 puan yerine 5 puan)  verilir.

Puan eşitliği durumunda iki şirket arasında kazanılmış ödüllerin büyüklük sıralamasına bakılır. Puan eşitliğinin yine bozulmaması durumunda jüri bu ajansların yöneticilerinin katılmadığı gizli oturumla Yılın Şirketi’nin* sahibini belirler. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan şirket Yılın Şirketi Ödülü’nü almaya hak kazanır.


07. KATILIM KOŞULLARI     

1. Yarışmaya 25 Ağustos 2022 – 25 Ağustos 2023 dönemi içerisinde hayata geçirilmiş, ya da proje uygulamasının büyük kısmı bu tarihler arasında olan projeler katılabilir. Katılımcılar projelerini bu dönemden önce ya da bu tarihler arasında başlatmışsa ya da projeleri hala devam ediyorsa da başvurulabilirler. Proje sona ermediyse son başvuru dönemi tarihine kadar elde edilen sonuçların paylaşılması beklenir.

2. Sardis Ödülleri’ne; bankalar, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, factoring, leasing şirketleri, finans kuruluşları ile işbirliği yapan, ortak proje yürüten diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon gibi- tüm şirketler ve finansal olmayan kuruluşların inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans departmanları ve reklam, prodüksiyon, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satınalma, halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı, tasarım, teknoloji, dijital, mobil, sosyal medya pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren tüm ajanslar projeleriyle başvurabilir.

3. Bir projenin katılım koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran projelerin, jüri tarafından başvuru kategorisinden farklı bir kategori altında değerlendirilmesi veya diskalifiye edilmesi mümkündür. Yarışma jürisinin nihai kararı kesindir ve değiştirilemez.

4. Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. yarışma ile ilgili gönderilen tüm dijital materyalleri her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

5. Yarışmanın kısa listesi belirlendikten sonra sardisawards.com ve mediacat.com web sitelerinden yayınlanır. Yarışmanın kazananları 26 Eylül 2023 yılında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacaktır.


08. KATILIM FORMLARI

Yarışmaya katılım sardisawards.com üzerinden online olarak yapılır.

1. Katılım Kuralları: Katılım formu doldurulduktan sonra katılım kuralları kabul edilmelidir.

2. Katılım Formu: Yarışmaya katılan her proje için katılım formu doldurulması zorunludur.

Form; detaylar, dokümanlar ve künye bölümlerinden oluşur.

Formun detaylar bölümüne, aşağıda talep edilen bilgilerin doldurulması beklenir:

a.       Amaç: Projenin çıkış noktasındaki ihtiyaç ve bu ihtiyacın bağlamı net bir şekilde ortaya konmalı, projenin hedefleri ve performans göstergeleri somut bir biçimde belirtilmelidir. Pazar payı, marka algı skoru, kârlılık, kategoriyi büyütme, müşteri/ziyaretçi/kullanıcı artışı, müşteri memnuniyeti ve sadakat, müşteri değeri ve yeni ürün geliştirme başarısı gibi hedefler açık bir tanımlanmalıdır. Bu hedefler sonuç kısmında proje öncesi ve sonrasını gösteren somut rakamlarla desteklenmelidir.

b.      Strateji: Amaca ulaşmak için kullanılması kararlaştırılan analiz, model, yöntem, araç ve/veya teknolojilerin açıkça belirtilmesi, bunlara nasıl karar verildiğinin anlatılması gerekmektedir.

c.       Uygulama: İşbirlikleri, kanal ve süreç geliştirme uygulamaları, organizasyonel değişiklikler, ürün geliştirme, müşteri yönetimi, kampanya yönetimi, iletişim, deneyimsel değişiklikler, konumlandırma, ürün portföyünde yapılan değişiklikler vb. dahil olmak üzere, uygulama aşamasında spesifik olarak ne yapıldığının detaylı bir şekilde jüriye anlatılması gerekmektedir.

d.      Sonuç: Amaç kısmında ortaya konan hedefe ulaşmak için getirilen çözümün kabul görmüş ölçümleme araçlarıyla, ne kadar başarılı olduğunu somut bir şekilde ortaya koyan verilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Verilerin proje öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırmalı paylaşılması, ticari sonuçlara yer verilmesi ve kaynak paylaşılması kuvvetle önerilir.

3. Başvuru Dokümanları: Sardis Ödülleri yönetimi jüri sunumunda gönderilen malzemenin özetlenmesi ya da gönderilen malzemelerden seçim yaparak kullanma hakkını saklı tutar.

Katılım formuna eklenecek görsel malzeme 1 video ve 5 görsel (jpeg) olmak üzere 6 (altı) adetle sınırlıdır.

4. Ön İzleme: Her başvuru için yüklenen katılım formu ve görsel malzemesi daha sonra ön izleme bölümünden görüntülenebilir, form sadece taslak konumdayken üzerinde değişiklik yapılabilir.

5. Ödeme: Yapılan başvuruların ödemesi Sardis başvuru sitesinden online olarak yapılmaktadır.


09. ÖDEME

İş Katılım Bedeli: 3.900 TL + KDV

Başvuru Dönemi: 05 Haziran 2023 – 29 Ağustos 2023


10. İADE KOŞULLARI

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak başvuru ücreti sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez. Bu noktada katılımcı şirketin projesi jüri üyelerine sunulmaz, dokümanları hiçbir mecrada yayınlanmaz.


11. GÖNDERİLMESİ TERCİHE BAĞLI GÖRSEL MALZEME

a. Tüm katılımlar için audio / visual sunum (tanıtım filmi / video klibi) hazırlanması önerilmektedir. Gönderilecek materyaller jüri değerlendirme toplantılarında, ödül töreninde ve yarışma sonrası Sardis Ödülleri internet sitesinde kullanılacaktır. 

1.           Video: Maksimum 2 dakika uzunluğunda olacak tanıtım video klibi jüri değerlendirme toplantılarında ve işin ödül kazanması durumunda yarışma sonrası etkinliklerde kullanılacaktır. Bu tanıtım klibi yarışmaya katılan işin kilit görsellerini içermeli ve işi kolayca anlaşılır şekilde tarif etmelidir. Zaman sınırlamasına uyulması önemle rica olunur. Tanıtım video klibinin iki (2) dakikayı aşması halinde video 120’inci saniyede kesilecektir. 

2.           Tanıtım video klibiniz MP4 + H.264 olarak encode edilmelidir. En çok 100MB ve en fazla 2 dakika uzunluğunda olmalıdır. Jpeg dosyaları maksimum 2048x2048 boyutlarında olmalıdır. Dosya yalnızca ses dosyası ise mp3 formatında olması gerekmektedir ve Audio: MP3 olarak encode edilmelidir

3.           DVD, Windows Media Video, QuickTime veya diğer formatlarda film gönderilmemelidir.

b. Yarışmaya katılan projenin varsa uygulanmış örneklerinin -jüri talep ettiği takdirde- (örn. gazete - dergi ilanları, doğrudan pazarlama malzemesi vb.) gönderilmesi önerilir. İş örneği - uygulama örneği makul taşınabilir ve jüriye sunulabilir ebatlarda olmalıdır.


12. BAŞVURU ve İLETİŞİM

Başvuru Sitesi

sardisawards.com       

Başvuru Dönemi

05 Haziran 2023 – 29 Ağustos 2023

Proje Uygulama Dönemi:

25 Ağustos 2022 – 25 Ağustos 2023

Adres

Sardis Ödülleri 2023

Nispetiye Caddesi, Akmerkez E Blok Kat:6 34337 Etiler-İstanbul

E-posta

[email protected]

Ayrıntılı bilgi için;

Telefon : +90 212 282 26 40  / Zeynep Özfırıncı [email protected]

                                                  Esra Satıcı [email protected]