Sardis Awards

kategoriler

 • İNOVASYON BÖLÜMÜ

  • Ürün ve Hizmet İnovasyonuBu bölümde finansal kuruluşlar, finansal teknoloji şirketleri ve diğer kuruluşlar tarafından pazara sunulan yeni ürün ve hizmetler ile yenilikçi finansal çözümler ödüllendirilecektir.

   • SA01. Bankalar

   • SA02. Sigorta Şirketleri

   • SA03. Ödeme Kuruluşları

   • SA04. Finansal Teknoloji Şirketleri

   • SA05. Diğer Kuruluşlar

    (Finans kuruluşları ile işbirliği yapan diğer sektörlerden şirketler -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – ile finansal olmayan kuruluşlar; inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans projeleriyle başvurabilir.)

  • Müşteri Deneyimi ve EtkileşimiBu bölümde finansal kuruluşlar ile müşteri arasındaki ilişkiyi geliştiren yenilikçi müşteri deneyimi çalışmaları ödüllendirilecektir. Mevcut kanallardaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi veya mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi bu kapsamdadır. Süreç geliştirilmesi bu kapsama girmektedir. (Örn. Konut kredisi sürecinin uçtan uca dijitalleştirilmesi.) Başvuran projeler; şirketlerin müşterileri ile etkileşimini önemli ölçüde artırmalı, yeni bir yaklaşım sunmalı ve oluşturulan her temas noktasında müşterilere etkili bir deneyim sunmalıdır. Önemli not: Yeni kanal uygulamalarının Ürün ve Hizmet İnovasyonu kategorisine başvurmaları gerekmektedir.

   • SA06. Bankalar

   • SA07. Sigorta Şirketleri

   • SA08. Ödeme Kuruluşları

   • SA09. Finansal Teknoloji Şirketleri

   • SA10. Diğer Kuruluşlar

    (Finans kuruluşları ile işbirliği yapan diğer sektörlerden şirketler -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – ile finansal olmayan kuruluşlar; inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans projeleriyle başvurabilir.)

  • Kurum İçi İnovasyonBu bölümde finansal kuruluşların yeni ürün ve hizmetler geliştirilebilmesi, kârlılığını artırması, kurum içi süreçlerini geliştirmesi, müşteri odaklılık kapasitesinin, çalışan bağlılığının, verimin ve üretkenliğin artırılmasına yönelik veya diğer kurumsal hedeflerle bağlantılı yenilikçi fikir ve projelerin kurum genelindeki çalışanlar tarafından üretilmesini teşvik eden, bu fikir ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayan uygulamalar ödüllendirilecektir. Bu kategoride yarışan projeler; dijital dönüşümü destekleyen ve uzun süreli davranış değişikliklerini kolaylaştıran inovasyonları içermelidir.

   • SA11. Bankalar

   • SA12. Sigorta Şirketleri

   • SA13. Ödeme Kuruluşları

   • SA14. Finansal Teknoloji Şirketleri

   • SA15. Diğer Kuruluşlar

    (Finans kuruluşları ile işbirliği yapan diğer sektörlerden şirketler -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – ile finansal olmayan kuruluşlar; inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans projeleriyle başvurabilir.)

  • Ekosistem StratejisiBu bölümde finansal kuruluşların; dijital platformlar, finansal teknoloji şirketleri ve teknoloji girişimleri vb. ile gerçekleştirdikleri API bazlı işbirlikleri ve farklı özellikteki finansal teknolojilerin kullanımı ödüllendirilecektir.

   • SA16. Bankalar

   • SA17. Sigorta Şirketleri

   • SA18. Ödeme Kuruluşları

   • SA19. Finansal Teknoloji Şirketleri

   • SA20. Diğer Kuruluşlar

    (Finans kuruluşları ile işbirliği yapan diğer sektörlerden şirketler -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – ile finansal olmayan kuruluşlar; inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans projeleriyle başvurabilir.)

  • İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka ProgramlarıBu bölümde finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan, desteklenen veya fintech alanında (finansal ihtiyaçlar için çözümler, ödeme sistemleri, büyük veri çözümleri, bankacılık alt yapıları gibi) inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen hızlandırma ve kuluçka programları ödüllendirilir. Başvurularda; mevcut programın son 1 yılda sektöre kattığı değerin, verilen desteklerin ve desteklenen projelerin gelişiminin belirtilmesi beklenir.

   • SA21. İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka Programları

  • En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği

   • SA22. En Başarılı Banka & Fintech İşbirliği

 • FİNANS VE FİNANS TEKNOLOJİLERİNİN YENİLİKÇİ KULLANIMI BÖLÜMÜ

  • Yapay Zeka KullanımıBu bölümde finansal kuruluşların, AI (yapay zekâ) araçlarını (chatbot, kişisel asistanlar, süreç optimizasyonu, vs.) ürünlerini ve işlemlerini kullanarak, hem finansal kuruluşa hem de son kullanıcıya fayda ve kolaylık sağlayan, kuruluşun verimliğini ve rekabet gücünü artıran projeleri ödüllendirilecektir.

   • SA23.Bankalar

   • SA24. Sigorta Şirketleri

   • SA25. Ödeme Kuruluşları

   • SA26. Diğer Kuruluşlar

  • Blockchain KullanımıBu bölümde finansal kuruluşların, kendi organizasyonlarına ve müşteri deneyimine kayda değer iyileştirmeler getiren ve kuruluşun rekabet gücünü ve verimliliğini artıran blockchain temelli projeleri ödüllendirilecektir.

   • SA27. Bankalar

   • SA28. Sigorta Şirketleri

   • SA29. Ödeme Kuruluşları

   • SA30. Diğer Kuruluşlar

  • Veri KullanımıBu bölümde finansal kuruluşların, kendi organizasyonlarına ve müşteri deneyimine kayda değer iyileştirmeler getirmek, kuruluşun rekabet gücünü ve verimliliğini de artıran büyük data teknolojisini kullandıkları projeleri ödüllendirilecektir.

   • SA31. Bankalar

   • SA32. Sigorta Şirketleri

   • SA33. Ödeme Kuruluşları

   • SA34. Diğer Kuruluşlar

  • Diğer yenilikçi teknoloji kullanımlarıBu bölümde finansal kuruluşların, kendi iç süreçlerindeki verimliliği artıran ya da kuruluşun rekabet gücünü artıran ya da müşteri deneyimine katkı sağlayan, gelişmekte olan yenilikçi teknolojileri, ürün ya da hizmet ya da uygulamalarında kullanmış projeleri ödüllendirilecektir.

   • SA35. Bankalar

   • SA36. Sigorta Şirketleri

   • SA37. Ödeme Kuruluşları

   • SA38. Diğer Kuruluşlar

 • YARATICILIK BÖLÜMÜ

  • Yaratıcı İletişimBu bölümde finansal kuruluşlara ait markaların yaratıcı iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir.

   • SA39. En İyi Entegre Kampanya

    Açıkhava, basın, dijital, televizyon, radyo, sinema mecralarının ve disiplinlerinin en az üçünün kullanıldığı kampanyalar başvurabilir.

   • SA40. En İyi Reklam Filmi

    Televizyon ve sinema, çevrimiçi ortamlar ve dijital kanallarda gösterilmek ve yayınlanmak üzere oluşturulan reklam filmleri başvurabilir.

   • SA41. En İyi Yaratıcı Ünlü Kullanımı

    Finansal kuruluşun mesajını iletmek ya da engagement’ı yaratmak / artırmak amacıyla hayata geçirdiği yaratıcı ünlü veya influencer entegrasyonları çalışmaları başvurabilir.

   • SA42. En İyi Açıkhava Çalışması

    Geleneksel ve yenilikçi açıkhava ünitelerinde yer alan yaratıcı ve etkili uygulamalar yarışabilir. Bilboard, raket, megaboard/megalight, dijital açıkhava çalışmaları vb. uygulamalar ile başvuru yapılabilir.

   • SA43. En İyi Basın İlanı

    Basılı mecralar için hayata geçirilmiş yaratıcı ilan çalışmaları başvurabilir.

  • Dijital PazarlamaBu bölümde finansal kuruluşların pazarlama faaliyetinin etkililiğini ve verimliliğini artıran dijital yöntemlerin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecektir. Finansal kuruluşların dijital alanda potansiyel ve mevcut müşterilerine efektif yolla ulaştığını, marka farkındalığını ve satış-iletişim dönüşümünü artırmayı amaçlayan projeler başvurabilir.

   • SA44. En İyi Sosyal Medya Kampanyası

    Sosyal medya platformlarında belirli bir bütünlük ve strateji içerisinde sosyal medya altyapılarını kullanarak hayata geçirilen kampanyalar. En az üç sosyal medya mecrasının kullanılması gerekmektedir.

   • SA45. En İyi Online/Offline Entegrasyonu

    Dijital mecrada başlayıp, online ve offline mecralarını birbirine başarıyla entegre eden ve etki yaratan tüm çalışmalar başvurabilir.

   • SA46. En İyi Arama Motoru Pazarlaması

    Arama motoru teknolojilerini yaratıcı ve etkili bir şekilde kullanan çalışmalar başvurabilir.

   • SA47. En İyi Lokasyon Bazlı Pazarlama

    Lokasyon bazlı teknolojileri yaratıcı ve etkili bir şekilde kullanan tüm çalışmalar başvurabilir.

   • SA48. En İyi Website/Mikrosite

    Kurumun kendisi, ürünleri ya da oluşturduğu kampanyaları için yapılmış web site veya mikrosite çalışmaları başvurabilir.

   • SA49. En İyi Mobil Uygulama

    Kurumun kendisi veya ürünleri için yapılmış mobil uygulama çalışmaları başvurabilir.

   • SA50. En Yeni Dijital Fikirler

    Bugüne kadar dijital pazarlama iletişiminde kullanılmamış, yeni ve inovatif bir yol deneyen çalışmalar başvurabilir.

  • Kurumsal İletişimBu bölümde finansal kuruluşlara ait markaların kurumsal iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir. Finansal kuruluşlar ajanslarını da dahil edebilir.

   • SA51. En İyi İç İletişim Çalışması

    Finansal kuruluşlarda çalışanlar için veya çalışanlar arası iletişime yönelik PR çalışmaları.

   • SA52. En İyi İtibar Yönetimi

    Finansal kuruluşların paydaşlarına yönelik geliştirdiği algı ve itibar yönetimi çalışmaları.

   • SA53. En iyi Lansman / Re-lansman

    Finansal kuruluşların lansman ya da re-lansmanı için oluşturulan PR çalışmaları.

   • SA54. En Özgün İçerik Üretimi

    Finansal kuruluşlar adına; dijital ve geleneksel mecralar için üretilmiş bir PR kampanyasının temeli olan özgün içerik üretiminin yarattığı katma değer değerlendirilecektir. Kapsayıcı ve çarpıcı slogan, hashtag, basın bilgilendirme dokümanı, başlık, manifesto ile birlikte söz / yazı sayesinde yaratılan fark dikkate alınacaktır.

   • SA55. En İyi Etkinlik Yönetimi

    Finansal kuruluşların hedef kitlesiyle bağ kurmaları, itibar yükseltmeleri veya değer yaratmaları amacıyla hayata geçirilmiş etkinlik faaliyetleri.

   • SA56. En İyi Kurumsal Rapor

    Finansal, faaliyet, sürdürebilirlik ve entegre raporları vb. online ve / veya offline raporlar. Raporların yaratıcı teması, metin ve görsel kalitesi, tasarımı ve paydaşların rapor hakkında geribildirimleri değerlendirilecektir.

   • SA57. En İyi Entegre Kurumsal İletişim

    Merkezinde kurumsal iletişim stratejisi ve uygulamaları olan, farklı mecralar ve faaliyetler aracılığıyla yönetilen iletişim kampanyaları. Başvurulan projelerde en az 3 farklı PR merkezli kullanılan kanal ya da faaliyetin bulunması gerekmektedir.

 • POZİTİF SOSYAL ETKİ BÖLÜMÜ

  • Pozitif Sosyal EtkiBu bölümde toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm öneren; kamuoyu yaratmak veya kamuoyundaki bilinç ve farkındalığı artırmak adına finansal kuruluşlar tarafından hayata geçirilen projeler ödüllendirilecektir.

   • SA58. Toplumsal Sosyal Sorumluluk

    Toplumsal sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirmeyi amaçlayan ve / veya bu sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri başvurabilir.

   • SA59. Çevresel Sosyal Sorumluluk

    Çevresel sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı ve bilinçlendirmeyi amaçlayan ve / veya bu sorunları kalıcı olarak çözmeye yönelik hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri başvurabilir.

   • SA60. Ekonomik Sosyal Sorumluluk

    Kişilerin ve toplumun finansal okur yazarlığını artırmak; tasarruf, yatırım ve girişimcilik başta olmak üzere sosyo-ekonomik konularda bilinçlenmelerini sağlamak

   • SA61. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

    Kadınlara ve toplumsal cinsiyet ayırımına yönelik olarak hayata geçirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri başvurabilir.

   • SA62. Sosyal İnovasyon

    Sosyal meselelere daha etkili, verimli ve sürdürülebilir yenilikçi çözümler üreten projeler başvurabilir.

   • SA63. Kültür/Sanat İştirakleri ve Faaliyetleri

    Finansal kuruluşun stratejisinin bir parçası olarak, kendi adını verdiği ve / veya sahiplendiği festival, sergi, gösteri, konferans, müze, fuar, yarışma vb. platformların hedef kitleler üzerindeki uygulama dönemini kapsayan tarihlerdeki etkisi değerlendirilecektir.

   • SA64. Sponsorluk

    Finansal kuruluşun değerleri ile örtüşen, iş hedefleri doğrultusunda ortak hedef kitlelere hitap eden organizasyon veya kurumlara yapılan sponsorluğun marka stratejisi ile uyumu ve markaya faydası değerlendirilecektir.