Sardis Awards

Katılım Kuralları

Sardis Awards 2019 başvuru kitapçığını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

01. ÖDÜLÜN AMACI

Finans sektöründe inovasyonu ve pazarlama başarısını kutlamak; bankalar, sigorta şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar, finans kuruluşlarıyla ortak proje geliştiren şirketler ve finansal kuruluşlara hizmet veren ajanslar tarafından hayata geçirilen en yenilikçi projeleri ve üstün pazarlama başarılarını ödüllendirmek üzere düzenlenmektedir.

02. KİMLER KATILABİLİR?

 • Bankalar
 • Sigorta Şirketleri
 • Bireysel Emeklilik Şirketleri
 • Varlık Yönetimi Şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kuruluşları
 • Finansal Kiralama Şirketleri
 • Finansal Teknoloji Şirketleri
 • Diğer Finansal Kuruluşlar
 • Diğer Kuruluşlar (Finans kuruluşları ile iş birliği yapan diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – vb. tüm şirketler)
 • Ajanslar (Reklam, prodüksiyon, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satınalma, halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı, tasarım, teknoloji, dijital, mobil, sosyal medya pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren tüm ajanslar)

03. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler değerlendirirken jüri tarafından aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Kriterler için aşağıdaki oranlar geçerli olacaktır;

 1. Strateji %30 (Başvuruya konu olan projenin arkasındaki stratejik düşüncenin, geliştirilen çözüm fikrinin ve çizilen yol haritasının; projenin çıkış noktasındaki ihtiyaçlar ve belirlenmiş iş hedefleri ışığında değerlendirilmesi)
 2. Uygulama %30 (Belirlenen stratejinin nasıl hayata geçirildiğinin değerlendirilmesi)
 3. Başarı %40 (Projenin elde ettiği sonuçların, hedeflenen başarıya denk düşüp düşmediğinin, sektöre örnek olup olamayacağının değerlendirilmesi)

04. DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

Jüri, başvuruları 2 aşamalı oylama sistemi ile değerlendirecektir:

 1. 1. Aşama : Online Ön Jüri Değerlendirmesi

  Yarışmaya katılmış tüm projeler jüri tarafından ön elemeye tabi tutulur. 10 gün boyunca jüri, yarışmaya katılmış tüm projeleri dijital ortamda değerlendirerek belirlenen kriterlere göre puanlar. Bu puanlamadan 6.0 puan ve üstünde alan projelerle kısa liste oluşur.

  Not: Ön değerlendirmenin yapılıp yapılmaması belirlenen jüri ve Kapital Medya’nın inisiyatifindedir.

 2. 2. Aşama : Jüri Değerlendirme Toplantısı

  Daha sonra jüri üyeleri kısa listeye kalan projeleri değerlendirmek adına toplanır. Jüri başkanı ve jüri üyeleri kazanan projeleri belirlemek için puan sınırını değiştirme yetkisine sahiptir. Jüri kısa listeye kalan projelere değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak 10 üzerinden puan verecektir. Finalistler jüri tarafından tekrar değerlendirilecek; en yüksek puan alan finalistler, puan sıralamasını dikkate alarak kategori birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir. Oylama açık ve elektronik oylama usulüyle yapılacaktır.

  Not : Yarışma jürisi; kısa listeye kalan ancak yeteri kadar puan alamayan projeleri, başvurulan kategori özelinde ödüle layık görmeme yetkisine sahiptir.

05. ÖDÜLLER

Sardis Ödülü: Jüri, yarışmanın her bir kategorisindeki tüm finalistler arasından açık oylama ile birinciyi seçer. Değerlendirmede 6.5 ve üzeri puan alan projeler kategori birinciliği için yarışır. İlgili kategoride jüriden en yüksek puanı alan projenin sahibi katılımcı şirket Sardis Ödülü ile ödüllendirilir.

Sardis Büyük Ödülü: Yarışmada tüm kategorilerin birincileri arasından öne çıkan bir proje, jüri tarafından yılın en iyisi olarak belirlenir. Sardis Büyük Ödülü kazanmayı hak eden proje, finans sektöründe örnek teşkil edecek nitelikte olmalıdır. Büyük Ödül açık tartışma yöntemi ile belirlenir, ödül verip vermeme kararı jürinin yetkisindedir. Jüri, herhangi bir projeyi Büyük Ödül’e layık görmeme hakkına sahiptir.

06. KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya 10 Mayıs 2016 – 28 Ağustos 2019 dönemi içerisinde hayata geçirilmiş projeler katılabilir. Katılımcılar projelerini bu dönem arasında başlatmış ve projeleri devam ediyorsa da başvurulabilirler. Proje sona ermediyse son başvuru dönemi tarihine kadar elde edilen sonuçların paylaşılması beklenir.

 • Sardis Ödülleri’nin tüm bölümlerine; bankalar, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri, varlık yönetimi şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, finansal teknoloji şirketleri, diğer finansal kuruluşlar, diğer kuruluşlar (finans kuruluşları ile iş birliği yapan diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – vb. tüm şirketler.) ve ajanslar (reklam, prodüksiyon, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama, medya planlama ve satınalma, halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı, tasarım, teknoloji, dijital, mobil, sosyal medya pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren tüm ajanslar) başvurabilir. 

Ajanslar ise sadece Entegre İletişim Bölümü’ne reklamveren şirketleri ile beraber ortak başvuru yapabilirler.

Bir projenin katılım koşullarına sahip olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüt doğması halinde, son kararı yarışma jürisi verir. Yarışmaya başvuran projelerin, jüri tarafından başvuru kategorisinden farklı bir kategori altında değerlendirilmesi veya diskalifiye edilmesi mümkündür. Yarışma jürisinin nihai kararı kesindir ve değiştirilemez.

Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. yarışma ile ilgili gönderilen tüm dijital materyalleri her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

Yarışmanın kısa listesi belirlendikten sonra sardisawards.com ve mediacat.com web sitelerinden yayınlanır. Yarışmanın kazananları ödül töreninde açıklanır.

07. KATILIM FORMLARI

Yarışmaya katılım sardisawards.com üzerinden online olarak yapılır.

 1. Katılım Kuralları: Katılım formu doldurulduktan sonra katılım kuralları kabul edilmelidir.
 2. Katılım Formu: Yarışmaya katılan her proje için katılım formu doldurulması zorunludur. Tüm kategori başvuruları için ayrı form kullanılır. Form; detaylar, dokümanlar ve künye bölümlerinden oluşur.
  • Amaç: Projenin çıkış noktasındaki ihtiyaç ve bu ihtiyacın bağlamı net bir şekilde ortaya konmalı, projenin hedefleri ve performans göstergeleri somut bir biçimde belirtilmelidir. Pazar payı, marka algı skoru, kârlılık, kategoriyi büyütme, müşteri/ziyaretçi/kullanıcı artışı, müşteri memnuniyeti ve sadakat, müşteri değeri ve yeni ürün geliştirme başarısı gibi hedefler açık bir tanımlanmalıdır. Bu hedefler sonuç kısmında proje öncesi ve sonrasını gösteren somut rakamlarla desteklenmelidir.
  • Strateji: Amaca ulaşmak için kullanılması kararlaştırılan analiz, model, yöntem, araç ve/veya teknolojilerin açıkça belirtilmesi, bunlara nasıl karar verildiğinin anlatılması gerekmektedir.
  • Uygulama: İşbirlikleri, kanal ve süreç geliştirme uygulamaları, organizasyonel değişiklikler, ürün geliştirme, müşteri yönetimi, kampanya yönetimi, iletişim, deneyimsel değişiklikler, konumlandırma, ürün portföyünde yapılan değişiklikler vb. dahil olmak üzere, uygulama aşamasında spesifik olarak ne yapıldığının detaylı bir şekilde jüriye anlatılması gerekmektedir.
  • Sonuç: Amaç kısmında ortaya konan hedefe ulaşmak için getirilen çözümün kabul görmüş ölçümleme araçlarıyla, ne kadar başarılı olduğunu somut bir şekilde ortaya koyan verilerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Verilerin proje öncesi ve sonrası olmak üzere karşılaştırmalı paylaşılması, ticari sonuçlara yer verilmesi ve kaynak paylaşılması kuvvetle önerilir.
 3. Başvuru Dokümanları: Sardis Ödülleri yönetimi jüri sunumunda gönderilen malzemenin özetlenmesi ya da gönderilen malzemelerden seçim yaparak kullanma hakkını saklı tutar.

  Katılım formuna eklenecek görsel malzeme 1 video ve 5 görsel(jpeg) olmak üzere 6 adetle sınırlıdır.

 4. Ön İzleme: Her başvuru için yüklenen katılım formu ve görsel malzemesi daha sonra ön izleme bölümünden görüntülenebilir, taslak konumdayken üzerinde değişiklik yapılabilir.
 5. Ödeme: Yapılan başvuruların ödemesi Sardis başvuru sitesinden online olarak yapılmaktadır, havale yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

08. ÖDEME

İş Katılım Bedeli: 1250 TL + KDV

Başvuru Dönemi: 1 Şubat 2019 – 4 Eylül 2019

09. İADE KOŞULLARI

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak başvuru ücreti sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez. Bu noktada katılımcı şirketin projesi jüri üyelerine sunulmaz, dokümanları hiçbir mecrada yayınlanmaz.

10. GÖNDERİLMESİ TERCİHE BAĞLI GÖRSEL MALZEME

 • Tüm katılımlar için audio / visual sunum (tanıtım filmi / video klibi) hazırlanması önerilmektedir. Gönderilecek materyaller jüri değerlendirme toplantılarında, ödül töreninde ve yarışma sonrası Sardis Ödülleri internet sitesinde kullanılacaktır.
  1. Video: Maksimum 2 dakika uzunluğunda olacak tanıtım video klibi jüri değerlendirme toplantılarında ve işin ödül kazanması durumunda yarışma sonrası etkinliklerde kullanılacaktır. Bu tanıtım klibi yarışmaya katılan işin kilit görsellerini içermeli ve işi kolayca anlaşılır şekilde tarif etmelidir. Zaman sınırlamasına uyulması önemle rica olunur. Tanıtım video klibinin iki (2) dakikayı aşması halinde video 120’inci saniyede kesilecektir.
  2. Tanıtım video klibiniz MP4 + H.264, Audio: MP3 olarak encode edilmelidir. En çok 100MB ve en çok 2 dakika uzunluğunda olmalıdır. Dosya yalnızca ses dosyası ise mp3 formatında olması gerekmektedir. Jpeg dosyalarının boyutları maksimum 2048x2048 boyutlarında olmalıdır. PDF dosyalarında yer alan içerik 10 slayt sayfasını geçmemelidir.
  3. DVD, Windows Media Video, QuickTime veya diğer formatlarda film gönderilmemelidir.
 • Yarışmaya katılan projenin varsa uygulanmış örneklerini talep edildiği takdirde (örn. gazete - dergi ilanları, doğrudan pazarlama malzemesi vb.) gönderilmesi önerilir. İş örneği - uygulama örneği makul taşınabilir ve jüriye sunulabilir ebatlarda olmalıdır.

11. BAŞVURU ve İLETİŞİM

Başvuru Sitesi sardisawards.com

Başvuru Dönemi 1 Şubat 2019 – 4 Eylül 2019

Proje Uygulama Dönemi: 10 Mayıs 2016 – 28 Ağustos 2019

Ayrıntılı bilgi için;

Telefon : +90 212 282 26 40

 

Ata Ekse ataekse@kapital.com.tr – Dahili: 314