Sardis Awards

kategoriler

 • Ürün ve Hizmet İnovasyonuBu bölümde finansal kuruluşlar ve finansal teknoloji şirketleri tarafından pazara sunulan yeni ürün ve hizmetler ile yenilikçi finansal çözümler ödüllendirilecektir.

  • SA01. Bankalar

  • SA02. Sigorta Şirketleri

  • SA03. Ödeme Kuruluşları

  • SA04. Diğer Finansal Kuruluşlar

  • SA05. Finansal Teknoloji Şirketleri

  • SA06. Diğer Kuruluşlar

   (Finans kuruluşları ile iş birliği yapan diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – vb. tüm şirketler.)

 • Dijital PazarlamaBu bölümde finansal kuruluşların pazarlama faaliyetinin etkililiğini ve verimliliğini artıran yenilikçi dijital yöntemlerin kullanımı ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecektir.

  • SA07. Bankalar

  • SA08. Sigorta Şirketleri

  • SA09. Ödeme Kuruluşları

  • SA10. Diğer Finansal Kuruluşlar

 • Müşteri Deneyimi ve EtkileşimiBu bölümde finansal kuruluşlar ile müşteri arasındaki ilişkiyi geliştiren yenilikçi müşteri deneyimi çalışmaları ödüllendirilecektir. Mevcut kanallardaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi veya mevcut kanalların yenilikçi bir şekilde entegre edilmesi bu kapsamdadır. Süreç geliştirilmesi bu kapsama girmektedir. (Örn. Konut kredisi sürecinin uçtan uca dijitalleştirilmesi.) Yeni kanal uygulamalarının Ürün ve Hizmet İnovasyonu kategorisine başvurmaları gerekmektedir.

  • SA11. Bankalar

  • SA12. Sigorta Şirketleri

  • SA13. Ödeme Kuruluşları

  • SA14. Diğer Finansal Kuruluşlar

  • SA15. Diğer Kuruluşlar

   (Finans kuruluşları ile iş birliği yapan diğer sektörlerden -yazılım, bilişim, telekomünikasyon, perakende, hizmet sağlayıcı, FMCG, inşaat, otomotiv, enerji, eğitim – vb. tüm şirketler.)

 • Ekosistem StratejisiBu bölümde finansal kuruluşların dijital platformlar, finansal teknoloji şirketleri ve teknoloji girişimleri ile gerçekleştirdikleri, müşteriye fayda sağlayan, API bazlı işbirlikleri ödüllendirilecektir.

  • SA16. Bankalar

  • SA17. Sigorta Şirketleri

  • SA18. Ödeme Kuruluşları

  • SA19. Diğer Finansal Kuruluşlar

 • İnovatif Hızlandırma ve Kuluçka ProgramlarıBu bölümde finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan, desteklenen veya fintech alanında (finansal ihtiyaçlar için çözümler, ödeme sistemleri, büyük veri çözümleri, bankacılık alt yapıları gibi) inovatif ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini hedefleyen hızlandırma ve kuluçka programları ödüllendirilir. Başvurularda; mevcut programın diğer programlardan ayıran özelliklerinin, programın sektöre kattığı değerin, verilen desteklerin ve desteklenen projelerin gelişiminin belirtilmesi beklenir.

  • SA20. Bankalar

  • SA21. Sigorta Şirketleri

  • SA22. Ödeme Kuruluşları

  • SA23. Diğer Hızlandırma ve Kuluçka Programları

 • Kurum İçi İnovasyonBu bölümde finans kuruluşlarının veya finansal olmayan kuruluşların inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans departmanlarının, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, kârlılığın artırılması, kurum içi süreçlerin geliştirilmesi; müşteri odaklılık kapasitesinin, çalışan bağlılığının, verimin ve üretkenliğin artırılmasına yönelik veya diğer kurumsal hedeflerle bağlantılı yenilikçi fikir ve projelerin kurum genelindeki çalışanlar tarafından üretilmesini teşvik eden, bu fikir ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayan uygulamalar ödüllendirilecektir.

  • SA24. Bankalar

  • SA25. Sigorta Şirketleri

  • SA26. Ödeme Kuruluşları

  • SA27. Diğer Kuruluşlar

   (Finansal olmayan kuruluşların inovasyon, kurum içi girişimcilik veya finans departmanlarının ilgili projeleriyle başvurabilir.)

 • Entegre İletişimBu bölümde finansal kuruluşlara ait markaların entegre iletişim kampanyaları ödüllendirilecektir.

  • SA28. Bankalar

  • SA29. Sigorta Şirketleri

  • SA30. Ödeme Kuruluşları

  • SA31. Diğer Finansal Kuruluşlar

 • Pozitif Sosyal EtkiBu bölümde toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara kalıcı çözüm öneren; kamuoyu yaratmak veya kamuoyundaki bilinç ve farkındalığı artırmak adına finansal kuruluşlar tarafından hayata geçirilen projeler ödüllendirilecektir.

  • SA32. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  • SA33. Sürdürülebilirlik

  • SA34. Sponsorluk

 • Kurumsal İletişimBu bölümde finansal kuruluşlara ait markaların kurumsal iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir.

  • SA35. İç İletişim

   Finansal kuruluşlarda çalışanlar için veya çalışanlar arası iletişime yönelik PR çalışmaları.

  • SA36. İtibar Yönetimi

   Finansal kuruluşların paydaşlarına yönelik geliştirdiği algı ve itibar yönetimi çalışmaları.

  • SA37. Lansman / Re-lansman

   Finansal kuruluşların lansman ya da re-lansmanı için oluşturulan PR çalışmaları.

  • SA38. Etkinlik Yönetimi

   Finansal kuruluşların hedef kitlesiyle bağ kurmaları, itibar yükseltmeleri veya değer yaratmaları amacıyla hayata geçirilmiş etkinlik faaliyetleri.

  • SA39. Kurumsal Raporlar

   Finansal, faaliyet, sürdürebilirlik ve entegre raporları vb. online ve / veya offline raporlar. Raporların yaratıcı teması, metin ve görsel kalitesi, tasarımı ve paydaşların rapor hakkında geribildirimleri değerlendirilecektir.

  • SA40. Entegre Kurumsal İletişim

   Merkezinde kurumsal iletişim stratejisi ve uygulamaları olan, farklı mecralar ve faaliyetler aracılığıyla yönetilen iletişim kampanyaları . Başvurulan projelerde en az 3 farklı PR merkezli kullanılan kanal ya da faaliyetin bulunması gerekmektedir.